Fredhelligt

Fredhelligt er en trosbetegnelse, der betegner steder, der kan yde beskyttelse i kraft af deres Religiøse betydning og indflydelse.

Fredhelligt er et fremstående udtryk.

KARTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, er alle Templer Fredhellige.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi betyder det at Templer er Fredhellige, at det ifølge EVEA’s Tempellov er muligt at søge Asyl i dem.

Senest opdateret: 16. september, 2021