Gaster

Gaster er åndevæsner, der er menneskelignende kludedukker, sammenfiltret af døde mennesker, som spreder rædsel og ødelæggelse.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Gaster er ifølge myten en slags magiske vanskabninger med umenneskelig styrke og fremmedartede, oftest aggressive, intentioner. Gaster er udøde og kan være farligt aggressive.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er gaster betegnet som middelstore, ualmindelige, korrupterede, udøde, middelændrende, livsfarlige og humanoide.

Myter fortæller, at gaster er ekstremt magiresistente og endda kun sårbare overfor særlige, magiske våben. Myter beskriver desuden en række forskellige middelændrende kræfter, som kun nogle gaster besidder. Der er stor usikkerhed om, hvilke kræfter en given gast besidder, og den eneste måde at finde ud af det på er tilsyneladende at provokere den, indtil den begynder at bruge dem. Det bliver desværre besværliggjort af, at gaster ofte har meget lidt kontrol over deres egne magiske kræfter, nærmest som om at de ikke selv ved, at de har dem, hvilket ofte medfører, at de forvolder skade på alle andre.

De, der hævder at se den, er få, og de beskriver det som en livsfarlig og modbydelig oplevelse, hvor de kun slap væk i sidste øjeblik.

Kategorisering af gaster

Gaster er gennem bæstvejning kategoriseret på følgende måde:

  • Størrelsesgrad: Gaster er ifølge en myte blevet sammenlignet med et menneske i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende middelstore.
  • Væsentræk og type: Gaster er ifølge en myte blevet sammenlignet med mennesker i størrelse, hvilket gør dem humanoide. De bliver desuden beskrevet som værende en form for vanskabning i ubalance, hvilket gør deres grundform korrupteret. De bliver derfor kategoriseret som værende åndevæsner.
  • Sjældenhedsgrad: Der er blevet observeret tilstedeværelsen af en gast både i og udenfor vildegne, og der virker ikke til at være et mønster i forhold til, hvilket terræn de hovedsageligt befinder sig i. De er ret svært at generalisere, hvor sjældne de er ud fra, hvor stor indsats der skal til for at opspore dem, da myterne beskriver oplevelserne med dem så forskelligt. Det mest udbredte virker til, at hvis nogen ønsker at opsøge dem, er det en fordel at have noget at lokke dem frem med, i form af noget der har betydning for den givne gast. Det betyder, at gaster bliver kategoriseret som værende ualmindelige.
  • Kraftgrad: Der bliver ifølge myterne nævnt flere eksempler på middelændrende kræfter, som nogle gaster besidder. Dertil kommer den stærke magiresistens, og at de kun er sårbare overfor særlige, magiske våben. Gaster bliver derfor kategoriseret som værende middelændrende.
  • Farlighedsgrad: Gaster bliver beskrevet som havende meget lidt kontrol over deres kræfter. De kan derfor ofte komme til at såre eller endda dræbe nogen, selv uden at det er deres intention. Gaster bliver derfor kategoriseret som livsfarlige.
  • Trin: Gaster bliver beskrevet som middelstore, ualmindelige, middelændrende og livsfarlige, hvilket fører til, at de bliver kategoriseret som trin 4 åndevæsner.
  • Varianter: Det er ifølge Navíos Bæstologielektorat ikke registreret varianter af gaster.

Oplevelsen af et møde med gaster

Mødet med gasten bliver beskrevet som livsfarligt og modbydeligt. Nakkehårerne rejser sig og får de fleste til at flygte. Gasten indgyder en følelse af skam og ængstelighed, fordi det bliver tydeligt, at den har været menneskelig tidligere, og måske endda stadigt har glimt af det. Når nogen møder en gast, ser de vanvid, sorg og vrede i blanke øjne båret af et væsen, der er i total disharmoni med både sig selv og alle omgivelser. Gaster virker til at være en vederstyggelig sammenblanding af kropsstumper fra forskellige mennesker. Gastens stemme er skærende og hæs som en forstrukket dødsskrig, der aldrig forstummede. Lydene af dens krop, der bevæger sig, er oftest hakkende, fordi de forskellige dele, den består af, er i konstant, intern konflikt. En person, der befinder sig i nærheden af en gast, oplever, at vedkommendes krop bliver anspændt med øget hjertebanken, fordi det er svært at forholde sig til vanskabningen. Tanker om panik og sorg forplanter sig i den besøgendes tankelandskab: “Hvor er det et forfærdeligt syn. Hvilken forfærdelig handling har dog ført til, at nogen er blevet så forvrænget og ødelagt. Er der stadigt et menneske derinde, og lider vedkommende? Kan den forfærdelighed, der har skabt sådan en vederstyggelighed, også ramme mig?”.

KOSMOLOGISK SKILDRING

En teori beretter, at gaster er fortabte evokatorer, der har tabt kontrollen, mens de forsøgte at forme den voldsomme energi fra urkræften prima, eksempelvis i form af evokation. Det ukontrollerede og kaotiske energi opslugte og forvrængede esoterikerne og efterlod dem som gaster. En anden teori beskriver, at tidligere medlemmer af et Tempelkorps måske er blevet til gaster efter at være blevet ramt af en mystisk kombination af magi fra farlige væsner, entiteters kaotiske hærgen, kætteriske besværgelser, fejlslagne eliksirer, eller umenneskelige mængder af sygdomme, mutationer, gifte og formørkelser. En tredje teori fortolker ud fra en særligt gammel myte, at gaster kun opstår steder med stor magisk kraft.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023