Gejstlige titler

Gejstlige titler er en titelbetegnelse, der bliver brugt til at beskrive titler, som bliver anvendt indenfor Religioner.

Gejstlige titler er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Gejstlige titler bliver uddelt af personer, der har ret til det i kraft af deres egne Gejstlige titler, eller fordi de har gennemgået en Guddomsprøve. Personer, der bærer Gejstlige titler, bliver betegnet som Gejstlige personer.

Indenfor EVEAtroen bliver der brugt navnealternativer til en række af de Gejstlige titler. Indenfor Fladlandsk Celestologi er følgende betegnet som Gejstlige titler Akolytter, Højpræster, Præstelærlinge af anden grad, Præstelærlinge af første grad, Præster, Reservehøjpræster, Tempelriddere, Tempelkommandanter, Tempelkommandører og Ypperstepræster.

Senest opdateret: 16. september, 2021