Gemal(titler)

Gemal(titler) er en titelbetegnelse, der betegner titler, som indebærer det at være Gemal (ægtefælle) for nogen med en høj titel.

Gemal(titler) er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Det er værd at bemærke følgende om Gemaltitler:

  • Gemaltitler giver ikke bærere ret til at udnævne Gemaltitler, Kavalertitler eller Myndlingetitler.
  • En person har kun mulighed for at udnævne én Gemaltitel. Det gælder også, hvis vedkommende har to titler, der udløser mulighed for at udnævne den givne titel. Den eneste undtagelse er, at der ikke er begrænsning på det antal personer, folk med en Storadelig eller Royal titel kan udnævne, såfremt de ikke har en Kavalertitel eller Gemaltitel.
  • Gemaltitler giver ikke bærere ret til at opnå certificeringsgrader eller foretage certificering af andre (de forhindrer det dog heller ikke).
  • Gemaltitler ændrer sig, hvis den person, hvis titel, Gemaltitlen er givet ud fra, får en anden titel, der har højere eller lavere stand end før. I så fald skifter Gemaltitlen tilsvarende (eksempelvis fra Herskabsgemal til Lavadelig Gemal).
  • Gemaltitler bliver ugyldiggjort, hvis den person, hvis titel, Gemaltitlen er givet ud fra, ikke længere indgår i ægteskabet, dør eller skifter til at have borgerlig eller standsløs stand, og derved ikke kan opretholde en Gemaltitel.

Kategorisering af Gemaltitler

Indenfor Fladlandsk Aristologi er følgende betegnet som Gemal(titler): Herskabsgemaler, (Højadelige) Gemaler, (Lavadelige) Gemaler, (Storadelige) Gemaler og (Royale) Gemaler.

Offgame Information

Senest opdateret: 4. marts, 2024