Genfærd

Genfærd er åndevæsner, der bliver beskrevet som lignende mennesker, der er blege og spektrale.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Udseende: Menneskelignende, men bleg og spektral.

Fortællinger: Myter fortæller, at et genfærd er en afdød person, der ikke har opnået Dødsfreden og derfor nu vandrer oppe hvileløst rundt i søgen efter den. Et genfærd er udødt og opstår under mystiske omstændigheder. Nogle mener, det er, fordi en person er blevet Tilhvilestedt forkert, fordi vedkommende havde for få sjælestykker til selv at kunne finde vej gennem Tusmørket eller også blev vedkommende slet ikke Tilhvilestedt.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er genfærd betegnet som mellemstore, ualmindelige, humanoide, spektrale, udøde, korrupterede, småændrende og ufarlige.

Kategorisering af genfærd

Genfærd er kategoriseret som trin tre åndevæsner. Begrundelsen for kategoriseringen er:

Størrelsesgrad: Genfærd er ifølge en beretning blevet sammenlignet med et menneske i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende mellemstore.

Væsentræk og type: Genfærd er ifølge en beretning blevet sammenlignet med mennesker i størrelse, hvilket gør dem humanoide. De bliver desuden beskrevet som værende nærmest gasagtige, hvilket gør dem spektrale. Genfærd ligner at de har været mennesker, men de er nærmest lidt utydelige, med et blåligt skær, hvilket gør at de bliver set som korrupterede og udøde. De bliver derfor kategoriseret som værende åndevæsner.

Sjældenhedsgrad: De fleste personer har set mindst ét genfærd i løbet af deres levetid. Der er blevet observeret tilstedeværelsen af genfærd både i og udenfor vildegne, og der virker ikke til at være et mønster i forhold til, hvilket terræn de hovedsageligt befinder sig i. De er ret svært at generalisere, hvor sjældne de er ud fra, hvor stor indsats der skal til for at opspore dem, da beretningerne beskriver oplevelserne med dem så forskelligt – men det virker til, at hvis nogen ønsker at opsøge dem, så er det en fordel at have noget at lokke dem frem med, i form af noget, der har betydning for det givne genfærd. Det betyder, at genfærd bliver kategoriseret som værende ualmindelige.

Kraftgrad: Der virker til at de fleste genfærd som minimum kan bevæge sig gennem vægge og ikke tager skade af våben. Det virker til gengæld til at de ikke altid kan, eller måske ikke vil påvirke Realplanet direkte. Genfærd bliver derfor kategoriseret som værende småændrende.

Farlighedsgrad: Genfærd bliver beskrevet som havende kontrol over deres kræfter. De virker ofte rimelige og kan i nogle tilfælde blive accepteret som værende personer midlertidigt. Genfærd bliver derfor kategoriseret som ufarlige, som udgangspunkt.

Varianter: Det er ifølge Navíos Bæstologielektorat ikke registreret varianter af genfærd.

Trin: Genfærd bliver beskrevet som mellemstørrelse, ualmindelige, humanoide, spektrale, udøde, korrupterede, småændrende og ufarlige, hvilket fører til, at de bliver kategoriseret som trin tre åndevæsner.

Offgame Information

Senest opdateret: 5. marts, 2022