Genfærd

Genfærd er åndevæsner, der er menneskelignende, men blåligt blege og halvgennemsigtige, samt bærer på et ekko af følelser fra da de var i live.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Udseende: Menneskelignende, men bleg og spektral.

Fortællinger: Myter fortæller, at et genfærd er en afdød person, der ikke har opnået Dødsfreden, og derfor nu vandrer hvileløst rundt i søgen efter den. Et genfærd er udødt og opstår under mystiske omstændigheder. Nogle mener, det er, fordi en person er blevet Tilhvilestedt forkert, fordi vedkommende havde for få sjælestykker til selv at kunne finde vej gennem Tusmørket, eller også blev vedkommende slet ikke Tilhvilestedt.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er genfærd betegnet som middelstore, ualmindelige, humanoide, spektrale, udøde, korrupterede, småændrende og ufarlige.

Kategorisering af genfærd

Genfærd  er gennem bæstvejning kategoriseret på følgende måde:

  • Størrelsesgrad: Genfærd er ifølge en myte blevet sammenlignet med et menneske i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende middelstore.
  • Væsentræk og type: Genfærd er ifølge en myte blevet sammenlignet med mennesker i størrelse, hvilket gør dem humanoide. De bliver desuden beskrevet som værende nærmest gasagtige, hvilket gør dem spektrale. Genfærd ligner, at de har været mennesker, men de er nærmest lidt utydelige med et blåligt skær, hvilket gør, at de bliver set som korrupterede og udøde. De bliver derfor kategoriseret som værende åndevæsner.
  • Sjældenhedsgrad: De fleste personer har set mindst ét genfærd i løbet af deres levetid. Der er blevet observeret tilstedeværelsen af genfærd både i, og udenfor vildegne. Der virker dog ikke til at være et mønster i forhold til, hvilket terræn de befinder sig i. De er ret svært at generalisere, hvor sjældne de er ud fra, hvor stor indsats der skal til for at opspore dem, da myterne beskriver oplevelserne med dem meget forskelligt. Det virker til, at hvis nogen ønsker at opsøge dem, er det en fordel at have noget at lokke dem frem med i form af noget, der har betydning for det givne genfærd. Det betyder, at genfærd bliver kategoriseret som værende ualmindelige.
  • Kraftgrad: Det virker til, at de fleste genfærd som minimum kan bevæge sig gennem vægge og ikke tager skade af våben. Til gengæld virker det til, at de ikke altid kan, eller måske ikke vil, påvirke Realplanet direkte. Genfærd bliver derfor kategoriseret som værende småændrende.
  • Farlighedsgrad: Genfærd bliver beskrevet som havende kontrol over deres kræfter. De virker ofte rimelige og kan i nogle tilfælde blive accepteret som værende personer midlertidigt. Genfærd bliver derfor kategoriseret som ufarlige, som udgangspunkt.
  • Trin: Genfærd bliver beskrevet som middelstore, ualmindelige, humanoide, spektrale, udøde, korrupterede, småændrende og ufarlige, hvilket fører til, at de bliver kategoriseret som trin 3 åndevæsner.
  • Varianter: Det er ifølge Navíos Bæstologielektorat ikke registreret varianter af genfærd.

Oplevelsen af et møde med et genfærd

Mødet med et genfærd bliver beskrevet som skrækindjagende og følelsesvækkende. Genfærd ligner mennesker og er følelsesekkoer af folk, der var, men deres levede liv er foregået. Når mennesker møder genfærd, kan de mærke ekkoet af deres eget liv og kommende død. I nærheden af genfærd forsvinder de fleste dyr, og der er mærkeligt stille. Tanker om ens endeligt bliver fremtonet.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023