Gengangere

Gengangere er åndevæsner, der er omvandrende, menneskelignende kadavrer i kraftig forrådnelse, som angriber alt, der bevæger sig eller larmer.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk bæstologi er gengangere betegnet som middelstore, ualmindelige, humanoide, spektrale, udøde, korrupterede, småændrende og middelfarlige.

Kategorisering af gengangere

Gengangere er gennem bæstvejning kategoriseret på følgende måde:

  • Størrelsesgrad: Gengangere er ifølge en myte blevet sammenlignet med et menneske i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende middelstore.
  • Væsentræk og type: Gengangere bliver beskrevet som værende samme størrelse som et menneske, hvilket gør dem humanoide. De bliver desuden beskrevet som værende en form for vanskabning i ubalance, hvilket gør deres grundform korrupteret. De bliver derfor kategoriseret som værende åndevæsner.
  • Sjældenhedsgrad: De fleste personer har set mindst én genganger i løbet af deres levetid. Der er blevet observeret tilstedeværelsen af gengangere både i, og udenfor vildegne. Der virker dog ikke til at være et mønster i forhold til, hvilket terræn de befinder sig i. De er ret svært at generalisere, hvor sjældne de er ud fra, hvor stor indsats der skal til for at opspore dem, da myterne beskriver oplevelserne med dem meget forskelligt. Det virker til at der er større risiko for at støde på dem i nærheden af områder, hvor der er sket voldsomme og uretfærdige dødsfald. Det betyder, at gengangere bliver kategoriseret som værende ualmindelige.
  • Kraftgrad: Gengangere er ifølge myter frygteligt svære at uskadeliggøre, da de kun midlertidigt tager skade af våben, hvorefter de blot rejser sig og går igen (deraf navnet). Gengangere er dog oftest primitive i deres angreb, i begyndelsen. Gengangere bliver derfor kategoriseret som værende småændrende.
  • Farlighedsgrad: Gengangere bliver beskrevet som værende omvandrende dræberinstinkt, og har dermed ikke meget kontrol over deres kræfter. Gengangere bliver derfor kategoriseret som middelfarlige.
  • Trin: Gengangere bliver beskrevet som middelstore, ualmindelige, humanoide, spektrale, udøde, korrupterede, småændrende og middelfarlige, hvilket fører til, at de bliver kategoriseret som trin 3 åndevæsner.
  • Varianter: Det er ifølge Navíos Bæstologielektorat ikke registreret varianter af gengangere.

Oplevelsen af et møde med en genganger

Mødet med gengangere bliver beskrevet som dødeligt og nedbrydende. Gengangere forsøger at æde de levende, der er tilbage, og deres råd spreder sig til den natur, de bor i. Gengangere er nedbrudte mennesker, der er afdøde, og hvis krop fortsat kæmper for overlevelse. I nærheden af gengangere ligger der dyr, der er råt halvædt. Tanker om frygten for selv at blive genganger rammer de fleste: “Hvad ville der ske, hvis jeg blev som dem?”

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023