Gnosis

Gnosis er en urkraft, der på Realplanet består af livsmateriet aura, og på Spejlplanet består af livsenergien essens.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Gnosis er en af de fire livskræfter, der tilsammen udgør et levende menneske. Gnosis er forankret i menneskets aura. Gnosis tager også form af livsenergien essens og livsekstrakten sjæleskår. Gnosis bliver i daglig tale omtalt som sjæl, hvilket derfor bliver betragtet som et samnavn.

Indenfor Fladlandsk kosmologi er gnosis betegnet som livskraft.

Gnosis i magihjulet

Gnosis står i magihjulet overfor nærurkraften pyro og fjernurkraften mistra.

Gnosis’ mystik

Gnosis er den del af en person, hvor åndelige tilgang og forudbestemte handlinger hører til. At påvirke en modtagers sjæl bliver kaldt sjælemagi og foregår via vedkommendes sjæleklang. Det er desuden gnosis, som effekter af typen formørkelser er tilknyttet.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk bæstologi bliver det diskuteret, om væsner har sjæl. Baseret på, at der ikke er beretninger om en succesfuld udførelse af en splintring på et væsen, er det vurderingen, at de ikke har sjæl. Derfor bliver gnosis omtalt med samnnavnet ånd, nærmere end sjæl, når det drejer sig om væsner. Bemærk at samnavnet ånd ikke er det samme som ånder (eksempelvis orakelånder), selvom der helt klart er en sammenhæng.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. august, 2023