Gravfred

Gravfred er et kulturprivilegie, der beskriver den fred, der hviler over uforstyrrede grave.

ENTOLOGISK SKILDRING

Bliver grave brudt op, er der tale om en forstyrrelse af gravfreden. En sådan forstyrrelse påvirker ikke nødvendigvis Dødsfreden for de afdøde. Derfor bliver det indimellem italesat som, at det at forstyrre gravfreden i højere grad rammer de sørgende end de afdøde.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022