Griffer

Griffer er fabelvæsner, der bliver beskrevet som en grif med løvekrop, vinger og hoved fra en ørn.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Da ørnen er Fladlandets Rigsdyr, og løven er Riget Khartavias Rigsdyr, bliver griffen set som symbol på en forening af de to Riger.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Der er meget mystik omkring griffer.

Indenfor Fladlandsk bæstologi er griffer betegnet som store, sjældne, nærlivsændrende, livsfarlige og uhumanoide.

Kategorisering af griffer

Griffer er kategoriseret som trin 4 fabelvæsner. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

Størrelsesgrad: Griffer er ifølge en beretning blevet sammenlignet med tigre i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende store.

Væsentræk og type: Griffer bliver beskrevet som værende en anden størrelse end et menneske, hvilket gør dem uhumanoide, og de bliver derfor kategoriseret som fabelvæsener.

Sjældenhedsgrad: Griffer er svære at finde, og det er ifølge myter kun mulig i vildegnen Tågelandet, omkring Tågebjergene, under særlige vejrforhold og på særlige tidspunkter, hvilket gør dem sjældne.

Kraftgrad: Griffer er ifølge myter i stand til at bevæge sig gennem tæt bevoksning og dårlig sigtbarhed med en så høj fart, at det må betyde, at de er i besiddelse af særlige kræfter, for ellers ville deres vinger ramme imod grene eller grifferne flyve ind i træer. Griffer bliver derfor betegnet som nærlivsændrende.

Farlighedsgrad: Griffer bliver beskrevet som værende nærlivsændrende. Det bliver vurderet, at de har kontrol over deres kræfter, og at de er bevidste om deres handlinger. Griffer bliver derfor vurderet som livsfarlige.

Trin: Griffer bliver beskrevet som store, sjældne, nærlivsændrende og livsfarlige. Ud fra den højeste af deres kategoriseringer bliver griffer betegnet som trin 4 fabelvæsner.

Offgame Information

Senest opdateret: 28. december, 2022