Griffer

Griffer er fabelvæsner, der bliver beskrevet som en grif med løvekrop, vinger og hoved fra en ørn.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Da ørnen er Fladlandets Rigsdyr, og løven er Riget Khartavias Rigsdyr, bliver griffen set som symbol på en forening af de to Riger.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Griffer er ifølge myten vise og magtfulde. Griffer er i stand til at bevæge sig hurtigt gennem tæt bevoksning, og de kan eftersignende navigere både i klar og dårlig sigtbarhed. De er hurtigere end det almene menneske. En teori tilskriver deres hastighed, at de ikke er underlagt de samme begrænsninger som mennesker, i forhold til bevægelse, vægt og manøvrering i frit fald. En anden teori beskriver, at griffer æder menneskers tanker for på den måde at blive altvidende. Det essentielle er, at en grif er interesseret i tanker og minder. 

Indenfor Fladlandsk bæstologi er griffer betegnet som store, sjældne, nærlivsændrende, livsfarlige og uhumanoide.

Kategorisering af griffer

Griffer er gennem bæstvejning kategoriseret på følgende måde:

  • Størrelsesgrad: Griffer er i en myte blevet sammenlignet med tigre i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende store.
  • Væsentræk og type: Griffer bliver beskrevet som værende en anden størrelse end et menneske, hvilket gør dem uhumanoide, og de bliver derfor kategoriseret som fabelvæsener.
  • Sjældenhedsgrad: Myter fortæller, at griffer er svære at finde, og det er kun muligt at finde dem i vildegnen Tågelandet, omkring Tågebjergene, under særlige vejrforhold og på særlige tidspunkter, hvilket gør dem sjældne.
  • Kraftgrad: Ifølge myter er det mest kraftfulde ved griffer, at de er i stand til at bevæge sig gennem tæt bevoksning og dårlig sigtbarhed med en så høj fart, at det må betyde, at de er i besiddelse af særlige kræfter, for ellers ville deres vinger ramme imod grene eller grifferne flyve ind i træer, hvilket gør, at griffer bliver betegnet som nærlivsændrende.
  • Farlighedsgrad: Eftersom griffer er betegnet som nærlivsændrende, og da myterne beskriver deres adfærd som velovervejet, bliver de vurderet til at være livsfarlige.
  • Trin: Eftersom griffer bliver betegnet som store, sjældne, nærlivsændrende og livsfarlige, konkluderer bæstvejningen, at de er trin  4 fabelvæsner.
  • Varianter: Det er ifølge Navíos Bæstologielektorat ikke registreret varianter af griffer.

Oplevelsen af et møde med en grif

Mødet med en grif bliver beskrevet som håbløst og ukontrollerbart. I nærheden af en grif ånder alt ro og normalitet, men deres hurtige bevægelser, får et menneske til at følge, at de er en mus under en rovfugl. Griffer bliver beskrevet som store væsner, der med sit vingefang kan fremstå som værende på størrelse med et hus. Tanker om at stivne og afvente sin skæbne, rammer i maven: “Hvis jeg står stille kan det være, at den ikke ser mig”, lyver tankerne, før rovvæsnet leverer skæbneangrebet.

Offgame Information

Senest opdateret: 2. oktober, 2023