Gunst(spillet)

Gunst(spillet) er et spil, hvor deltagerne forsøger at læse hinandens intentioner og lægge den bedste kombination af spillebrikker til at besejre hinanden.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Inden for Fladlandsk Aristologi indeholder Gunst referencer til titlen Ridder gennem frændebrikken Ridderen, der bliver set som den stærkeste frændebrik.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Inden for Fladlandsk Celestologi indeholder Gunst referencer til Guddommene Extazia, Vartigan, Eurika og Archimedes, samt deres Guddommelige forbund EVEA.

KONSULOGISK SKILDRING

Navnet ”Gunst” refererer til en af spillets kernemekanikker, hvor spillerne forsøger at opnå gunst fra de individuelle Guddomme i EVEA. Spillet indebærer fortællingen om at spillerne repræsenterer to slægter, der er gået i fejde med hinanden og har fire runder til at få overhånden. Slægterne bruger brikker der repræsenterer Riddere, krigere, bønder, tyve og lærde, samt forsøger gennem deres bondebrikker og ydmyge tilgang at påkalde de magtfulde Guddomsbrikker der repræsenterer Extazia, Vartigan, Eurika og Archimedes. Spillets fire ture repræsenterer de fire sæsoner på et år, hvilket stemmer overens med at fejder sjældent varer længere.

Spillets opsætning

Gunst består af 2 sæt. Hvert sæt indeholder 11 frændebrikker, herunder 1 Ridder, 3 krigere, 3 bønder, 2 tyve og 2 lærde. Dertil 4 Guddomsbrikker, herunder 1 Extazia, 1 Vartigan, 1 Eurika og 1 Archimedes. Slutteligt en årstidsmarkør, en planstav, og 12 livssten. Årstidsmarkøren bliver lagt ud til en side mellem spillerne og flyttet kvartvejs omkring kamppladsen hver runde. Planstaven er en aflang pind malet med en sol, et øje, to bølger og en måne repræsenterende Realplanet, Drømmeplanet, Tusmørket og Glemslen. Guddomsbrikkerne starter på Glemslens side af planstaven og rejser med gunst gennem Tusmørket og Drømmeplanet og ud i Realplanet hvor de kan blive brugt af spilleren. Når en Guddom har været i brug, træder den tilbage til Tusmørket igen og skal dermed bruge én mindre gunst for at benåde spilleren med hjælp igen. Livsstenene starter på Realplanets side af planstaven og bliver lagt over i Glemslens side, efterhånden som spilleren tager skade. Mellem spillerne bliver der tegnet en cirkel, som bliver kaldt kamppladsen. Kamppladsen kan være tegnet i jorden, snittet i et bræt, udformet af en snor eller lignende.

Spillets Guddomsbrikker

  • Extazia bliver lagt på Guddomsrækken der aktiverer først, skiftende mellem spillere én Guddom der er i spil af gangen. Extazias effekt er at fordoble effekten af én række valgt af spilleren resten af runden.
  • Vartigan bliver lagt på Guddomsrækken der aktiverer først, skiftende mellem spillere én Guddom der er i spil af gangen. Vartigans effekt er at fjerne frændebrikkerne i én række valgt af spilleren i det øjeblik Vartigan bliver lagt i spil. 
  • Eurika bliver lagt på Guddomsrækken der aktiverer først, skiftende mellem spillere én Guddom der er i spil af gangen. Eurikas effekt er at tage en valgfri frændebrik fra modstanderen og bruge den som en hvilken som helst frændebrik på egen side. Brikken leveres tilbage i slutningen af runden.
  • Archimedes bliver lagt på Guddomsrækken der aktiverer først, skiftende mellem spillere én Guddom der er i spil af gangen. Archimedes’ effekt er at tage en valgfri række frændebrikker fra spillerens egen side og bruge dem som en hvilken som helst anden frændebrik på egen side. Det bliver symboliseret ved at lægge brikkerne på den nye række.

Spillets andre brikker

  • Ridderen er en brik der, hvis spilleren har spillet lige så mange eller flere bondebrikker end sin modstander, aktiverer og fjerner én kriger, én bonde og én tyv fra modstanderens side for runden.
  • Krigeren er en brik, der giver modstanderen én skade, symboliseret ved at flytte én livssten fra Realplanet til Glemslen.
  • Bonden er en brik, der giver én gunst der kan blive brugt på at rykke en Guddomsbrik ét skridt tættere på Realplanet. Guddomme der kommer i Realplanet igennem bondegunst bliver taget op på hånden sammen med frændebrikkerne fra næste runde og indtil den bliver lagt.
  • Tyven er en brik, der stjæler én af modstanderens lærde over på spillerens side runden ud.
  • Den Lærde er en brik, spilleren kan vælge enten at bruge til at give én skade eller få én gunst. Hele spillerens række skal tage det samme valg.

Spillets udformning

Når spillet er sat op, tager begge spillere deres frændebrikker op på hånden. I hemmelighed vælger hver spiller hvilke brikker der bliver lagt. Spilleren kan vælge alle sine frændebrikker hver runde, men der er en fordel at hente i, at lægge en lille mængde færre end modstanderen. Når spillerne har valgt kaster de samtidigt brikkerne ned på kamppladsen og tæller dem. Spilleren med færrest brikker får et antal gunst lig med antallet af brikker de har lagt færre end modstanderen. Denne gunst kan kun blive brugt på én Guddom og er dermed i praksis begrænset til tre. Til gengæld kan Guddommen blive bragt ind i Realplanet gennem denne gunst, blive lagt direkte ind på kamppladsen og have effekt i denne runde. Derudover vil spilleren vælge hvem der skal starte med at lægge en Guddom i tilfælde af flere på kamppladsen og hvem der først skal vælge effekt på deres lærde. Skulle det ske, at begge spillere lægger lige mange brikker, får denne ret til spilleren, der først råber GUNST! Bliver der råbt gunst uden lighed i brikkerne, går retten dog straks til den anden spiller. Herefter lægger begge spillere deres brikker ud i rækker med Guddommene ind mod midten og så ud mod sig selv i rækkefølgen Ridder -> krigere -> bønder -> tyve -> lærde. Rækkerne aktiverer i den rækkefølge. Guddommene skiftede én af gangen mellem spillerne, resten af rækkerne samtidigt for begge spillere. Hvis en spiller når ned på nul livssten vinder den anden straks. Når alle rækkerne har aktiveret, så læg Guddommene ned i Tusmørket, alle frændebrikker bliver taget op på hånden igen og årstidsmarkøren bliver rykket en kvart omgang omkring kamppladsen. Efter fjerde runde tæller begge spillere deres livssten op og spilleren med flest tilbage bliver erklæret vinder af fejden.

Spilvarianten “Fejde”

Navnet ”Fejde” refererer til spillets kernefortælling om to slægter, der er i fejde. Nogle gammeltro kalder Guddomsbrikkerne for gunstbrikker og bruger udformninger af forskellige fabelvæsner, der har andre regler end de gængse Guddomsbrikker har i Gunst. Fejde bliver sjældent spillet i lokale kroer, selv af gammeltro, da Gunst er langt mere populært og udbredt.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. september, 2023