Hellige udtryk

Hellige udtryk er en trosbetegnelse, der betegner udtryk, som formelt af en Religion er ophøjet til at være særligt betydningsfulde.

Hellige udtryk er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Hellige udtryk bliver nogle gange forvekslet med Guddommelige udtryk eller Religiøse udtryk.

Indenfor EVEAtroen er det mest kendte eksempel på Hellige udtryk de Altre, der bliver bygget i Guddommenes navne.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Hellige udtryk betegnet som et Helligt udtryk.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023