Herbologi

Herbologi er en videnslære, der omhandler studiet af urter, deres magiske potentiale og hvordan de bliver indsamlet.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er herbologi betegnet som en mystisk videnslære.

HERBOLOGISK SKILDRING

De fleste aktiviteter indenfor herbologi forudsætter adgang til urter og eventuelt en vildegn. Herbologi inkluderer urter, indsamling og skelnen mellem dem ud fra deres udseende, samt hvordan de kan blive kombineret til at opnå magiske effekter, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære.

Urtekundskab, urtekyndige, herbalik og herbalister

Indenfor Fladlandsk herbologi bliver den praksis som er tilknyttet videnslæren kaldt urtekundskab og er betegnet som en magiform. Personer, der praktiserer urtekundskab, bliver kaldt urtekyndige. At skabe urtemedicin bliver kaldt herbalik, og personer, der kan praktisere det bliver kaldt herbalister.

Herbologer

Indenfor Fladlandsk herbologi bliver personer, som har certificering indenfor videnslæren kaldt herbologer. Personer, der er udnævnt af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor herbologi, har certificeringsgrad IV indenfor videnslæren og bliver kaldt Akademiske herbologer.

Herbologielektorater

Indenfor Fladlandsk herbologi er Laivos Herbologielektorat, på Ypperstepræsternes nåde, øverste autoritet. Laivos Herbologielektorat bestemmer indholdet i sektionen om herbologi i Arcana Magica samt Fladlandets Herbiarium, som er de vigtigste tekster indenfor arbejde, forskning og undervisning i herbologi.

Herbopensum og herbiarier

Indenfor Fladlandsk herbologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det herbopensum, som er udvalgt af Laivos Herbologielektorat. Herbopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor herbologi. Tekster af typen herbiarier omhandler urter.

Herbokoncepter

Indenfor Fladlandsk herbologi bliver enkelte fænomener omtalt som herbokoncepter, hvis de ikke passer i andre kategorier.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. oktober, 2023