Herbologi

Herbologi er en videnslære, der omhandler studiet af urter, indsamling og skelnen mellem dem ud fra deres udseende, samt hvordan de kan blive kombineret gennem herbalik.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er herbologi betegnet som en mystisk videnslære.

HERBOLOGISK SKILDRING

Herbologi inkluderer urter, indsamling og skelnen mellem dem ud fra deres udseende, samt hvordan de kan blive kombineret gennem herbalik, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære. Personer, der har studeret herbologi på et Akademi, bliver kaldt herbologer.

Herbologielektorater

Indenfor Fladlandsk herbologi er Laivos Herbologielektorat, med Regentens tilladelse, øverste beslutningstagende instans. Arbejde, undervisning og forskning tager udgangspunkt i det herbopensum, som Laivos Herbologielektorat har skrevet (eller udvalgt).

Offgame Information

Senest opdateret: 24. august, 2022