Herolder

Herolder er en Lavadelig titel, der bliver båret af personer, som er blevet udnævnt af en magthaver til at sikre, at etikette og heraldik bliver respekteret.

Herolder er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Det at være Herold indebærer ofte at hjælpe med at annoncere personer under et bal eller i forbindelse med Audiens. Netop, fordi Herolder er eksperter i heraldik, bliver det ofte omtalt som Heroldkunst.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Herolder betegnet som en verdslig titel.

Forudsætninger for at blive Herolder

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren har gennemført en trin 3 Advisørprøve.
  • Ansøgeren er blevet udnævnt af en Baron.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Herold udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabskavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
  • 1 Herskabsmyndling som dermed drager fordel af en række privilegier.

Offgame Information

Senest opdateret: 25. august, 2023