Hippocamper

Hippocamper er fabelvæsner, der bliver beskrevet som en blanding mellem en hest og en fisk.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Myter fortæller, at en hippocamp er i stand til at bevæge sig exceptionelt hurtigt gennem vand. Hippocamper er kategoriseret som et fabelvæsen.   

Indenfor Fladlandsk bæstologi er hippocamper betegnet som store, sjældne, nærlivsændrende, livsfarlige og uhumanoide.

Kategorisering af hippocamper

Hippocamper er kategoriseret som trin fire fabelvæsner. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

Størrelsesgrad: Hippocamper er ifølge en beretning blevet sammenlignet med heste i størrelse, og de bliver derfor kategoriseret som værende store.

Væsentræk og type: Hippocamper bliver beskrevet som værende en anden størrelse end et menneske, hvilket gør dem uhumanoide, og de bliver derfor kategoriseret som fabelvæsener.

Sjældenhedsgrad: Hippocamper er svære at finde og men er ifølge myter mulig at finde i vildegnen Abyssalhavet, under særlige vejrforhold og på særlige tidspunkter, hvilket gør dem sjældne.

Kraftgrad: Hippocamper er ifølge myter i stand til at styre bølger med deres haler og kan skabe store stormfloder bag sig hvis de bliver vrede. Hippocamper bliver derfor betegnet som nærlivsændrende.

Farlighedsgrad: Hippocamper bliver beskrevet som værende nærlivsændrende. Det bliver vurderet, at de har kontrol over deres kræfter, og at de er bevidste om deres handlinger. Hippocamper bliver derfor vurderet som livsfarlige.

Trin: Hippocamper bliver beskrevet som store, sjældne, nærlivsændrende og livsfarlige. Ud fra den højeste af deres kategoriseringer bliver hippocamper betegnet som trin fire fabelvæsner.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. februar, 2022