Hjertelandet

Hjertelandet er en områdefortælling, der beskriver de midterste Len i Fladlandet, som af mange bliver anset for de mest prestigefyldte.

KARTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kartologi består Hjertelandet af Lenene Allesia, Khatan, Kronlenet, Neyala og omkring halvdelen af Alzark. Bemærk, at det er ikke den halvdel af Alzark, hvori Lensstaden Ravnsholt befinder sig.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Områdefortællingen udpeget år 152 FNFT (under Opblomstringen), som en måde at skelne de mere centrale Len fra alle andre, mere yderliggende, Len. Der var allerede fra starten af uenighed om, hvorvidt Alzark burde tælle med eller ej.

Offgame Information

Senest opdateret: 1. juni, 2024