Højadelige titler

Højadelige titler er titler, der udløser Højadelig stand.

Højadelige titler er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Højadelige titler Droster, Førsteriddere, Gesandter, (Højadelige) Gemaler, (Højadelige ) Kavalerer, (Højadelige) Myndlinge, Højkommandører, Konsuler, Kuratorer, Marsker (titel), Notarer, Rektorer, Rigsadvisører og Stormestre.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Højadelige titler Højpræster, Reservehøjpræster og Ypperstepræster.

Der er Højadelige titelvarianter til flere af titlerne.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. oktober, 2023