Højextetikere

Højextetikere er en titelvariant til den Højadelige titel Højpræster og bliver indenfor EVEAtroen brugt om Højpræster, der favoriserer Guddommen Extazia.

Højextetikere er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Højextetikere betegnet som et Helligt udtryk.

ENTOLOGISK SKILDRING

Højextetikere bærer et trin 4 orakeltegn for Extazia, hvilket tager form af en udfyldt, femtakket stjerne, samt en sammenskrivning af tallet 21 (XXI).

Offgame Information

Senest opdateret: 14. januar, 2023