Højlectorer

Højlectorer er en titelvariant af den Højadelige titel Højpræster, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Højpræster, som favoriserer Guddommen Archimedes.

Højlectorer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Højlector minder om den tilsvarende for Højpræster, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Højlectorer betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at blive Højlectorer

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro og Archimedestro.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 4 Præsteprøve indenfor Archimedestroen.
  • Ansøgeren er af Ærkelectoren blevet udnævnt til at være Højlector tilknyttet et givent Tempel.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Højlector opnå forfremmelse som Ærkelector, såfremt vedkommende gennemfører en Guddomsprøve uden at dø. Det er derudover muligt at blive Tempelkommandant eller Tempelkommandør.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Højlector udnævne følgende titler:

  • 1 (Lavadelig) Kavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
  • 1 (Lavadelig) Myndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
  • 1 (Højadelig) Gemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Højlectorer kan derudover udnævne følgende titler/grader: Tempelvogtere, adepter af anden cirkel, adepter af første cirkel, livsnovicer, novicer, Tempelaspiranter, Tempelkommandanter, samt Lectorer, Lectorlærlinge af anden grad og Lectorlærlinge af første grad.

ENTOLOGISK SKILDRING

Højlectorer bærer et trin 4 orakeltegn for Archimedes, hvilket tager form af et udfyldt nøglehul, samt en sammenskrivning af tallet 21 (XXI).

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023