Højlectorer

Højlectorer er en titelvariant til den Højadelige titel Højpræster og bliver indenfor EVEAtroen brugt om Højpræster, der favoriserer Guddommen Archimedes.

Højlectorer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Højlectorer betegnet som et Helligt udtryk.

ENTOLOGISK SKILDRING

Højlectorer bærer et trin 4 orakeltegn for Archimedes, hvilket tager form af et udfyldt nøglehul, samt en sammenskrivning af tallet 21 (XXI).

Offgame Information

Senest opdateret: 21. august, 2022