Højlektorer

Højlektorer er en titelvariant af den Højadelige titel Højpræster, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Højpræster, som favoriserer Guddommen Eurika.

Højlektorer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Højlektor minder om den tilsvarende for Højpræster, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Højlektorer betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at blive Højlektorer

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro og Eurikatro.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 4 Præsteprøve indenfor Eurikatroen.
  • Ansøgeren er af Ærkelektoren blevet udnævnt til at være Højlektor tilknyttet et givent Tempel.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Højlektor opnå forfremmelse som Ærkelektor, såfremt vedkommende gennemfører en Guddomsprøve uden at dø. Det er derudover muligt at blive Tempelkommandant eller Tempelkommandør.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Højlektor udnævne følgende titler:

  • 1 (Lavadelig) Kavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
  • 1 (Lavadelig) Myndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
  • 1 (Højadelig) Gemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Højlektorer kan derudover udnævne følgende titler/grader: Tempelvogtere, adepter af anden cirkel, adepter af første cirkel, livsnovicer, novicer, Tempelaspiranter, Tempelkommandanter, samt Lektorer, Lektorlærlinge af anden grad og Lektorlærlinge af første grad.

ENTOLOGISK SKILDRING

Højlektorer bærer et trin 4 orakeltegn for Eurika, hvilket tager form af et stikkende, kapitalt E, samt en sammenskrivning af tallet 21 (XXI).

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023