Højlektorer

Højlektorer er en titelvariant til den Højadelige titel Højpræster, og bliver indenfor EVEAtroen brugt om Højpræster, der favoriserer Guddommen Eurika.

Højlektorer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Højlektorer betegnet som et Helligt udtryk.

ENTOLOGISK SKILDRING

Højlektorer bærer et trin 4 orakeltegn for Eurika, hvilket tager form af et stikkende, kapitalt E, samt en sammenskrivning af tallet 21 (XXI).

Offgame Information

Senest opdateret: 14. januar, 2023