Højpræster

Højpræster er en Højadelig titel, der bliver båret af personer, som har bestået en trin fire Præsteprøve, og er udpeget af en Religions Ypperstepræster til at være ansvarlige for medlemmer af det tilhørende Præsteskab i en given egn.

Højpræster er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er Fladlandet opdelt i 21 Len, der hver har én Højpræst for hver af de fire Guddomme tilknyttet.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Højpræster betegnet som en Gejstlig titel og et Helligt udtryk.

Titelvarianter til Højpræster

Indenfor EVEAtroen er der en række titelvarianter til Højpræster bestemt af, hvilke Guddomme Højpræsterne har valgt som favorisering. Mulighederne er Højextetiker (for Extazia), Højvægter (for Vartigan), Højlektor (for Eurika) eller Højlector (for Archimedes). Det er kun muligt at være Højpræster på vegne af én af Tvillingerne ad gangen, og der er derfor ikke noget, der hedder “Højlecktorer” (for Tvillingerne).

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Højpræster for EVEAtroen, når udtrykket Højpræster bliver brugt.

ENTOLOGISK SKILDRING

Højpræster bærer et trin 4 orakeltegn.

Offgame Information

Senest opdateret: 26. december, 2022