Højvægtere

Højvægtere er en titelvariant af den Højadelige titel Højpræster, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Højpræster, som favoriserer Guddommen Vartigan.

Højvægtere er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Højvægter minder om den tilsvarende for Højpræster, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Højvægtere betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at blive Højvægtere

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro og Vartigantro.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 4 Præsteprøve indenfor Vartigantroen.
  • Ansøgeren er af Ærkevægteren blevet udnævnt til at være Højvægter tilknyttet et givent Tempel.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Højvægter opnå forfremmelse som Ærkevægter, såfremt vedkommende gennemfører en Guddomsprøve uden at dø. Det er derudover muligt at blive Tempelkommandant eller Tempelkommandør.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Højvægter udnævne følgende titler:

  • 1 (Lavadelig) Kavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
  • 1 (Lavadelig) Myndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
  • 1 (Højadelig) Gemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Højvægtere kan derudover udnævne følgende titler/grader: Tempelvogtere, adepter af anden cirkel, adepter af første cirkel, livsnovicer, novicer, Tempelaspiranter, Tempelkommandanter, samt Vægtere, Vægterlærlinge af anden grad og Vægterlærlinge af første grad.

ENTOLOGISK SKILDRING

Højvægtere bærer et trin 4 orakeltegn for Vartigan, hvilket tager form af et udfyldt, tretået fod, samt en sammenskrivning af tallet 21 (XXI).

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023