Ikoner

Ikoner er en titelvariant af den Højadelige titel Ypperstepræster, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Ypperstepræster, som favoriserer Guddommen Extazia.

Ikoner er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Ikon minder om den tilsvarende for Ypperstepræster, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Ikoner betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at for at blive Ikoner

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro og Extaziatro.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 5 Præsteprøve (Guddomsprøve) indenfor Extaziatroen.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan et Ikon udnævne følgende titler:

  • 21 Højextetikere, 1 tilknyttet hvert af Fladlandets 21 Len.
  • Reservehøjextetikere.
  • Tempelkommandører.

Ikoner kan derudover udnævne følgende titler/grader: Tempelvogtere, adepter af anden cirkel, adepter af første cirkel, livsnovicer, novicer, Tempelaspiranter, Tempelkommandanter, samt Extetikere, Extetikerlærlinge af anden grad og Extetikerlærlinge af første grad.

ENTOLOGISK SKILDRING

Ikoner bærer et trin 5 orakeltegn for Extazia, hvilket tager form af en udfyldt, femtakket stjerne, samt tallet 1 (I).

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023