Indvielsesceremonier

Indvielsesceremoni under EVEA er en er en indvielsesceremoni, hvor en Højpræst indenfor EVEAtroen velsigner et område til at blive indviet grund, hvilket også bliver kaldt Hellig jord.

Indvielsesceremonier er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Området kan efter ceremonien blive anvendt til eksempelvis anlægning af en gravplads eller opførsel af et Tempel. Det er vigtigt at opførsel af et Tempel, Alter eller gravplads finder sted umiddelbart efter indvielsesceremonien, da virkningen ellers går tabt. Hvis en gravplads, et Alter eller Tempel senere bliver fjernet eller flyttet, vil det være nødvendigt med en ny indvielsesceremoni.

Formål

Formålet med denne ceremoni er at indvie og dermed Helliggøre et område så det kan fungere som gravplads og egnet byggegrund for et Tempel.

Betydning

For de afdøde betyder indvielsesceremonien, at gravpladsen nu er et sted hvor Tilhvilestedelsen kan finde sted, og de kan passere sikkert videre gennem Tusmørket.

For Templet betyder indvielsesceremonien at gravpladsen nu er klar til at udføre Tilhvilestedelser på de afdøde, samt at Tempelordenen nu kan blive nedgravet til beskyttelse.

For lokalbefolkningen betyder indvielsesceremonien at EVEA nu har en stærkere tilstedeværelse i deres by, samt at de nu har et sted hvor de kan besøge deres afdøde og ære forbindelsen til deres aner.

Forudsætninger

Der skal være en Gejstlig til stede til at repræsentere hver af de fire Guddomme. Tempeltjenerne og Tempelkorps kan i ceremonien repræsentere en vilkårlig Guddom. Medlemmer af Præsteskabet kan kun repræsentere deres valgte Guddom, med undtagelse af Præster for Eurika og Archimedes, der kan stå i den anden af Tvillingernes sted.

Forberedelse

Der bliver klargjort elementer, herunder et bæger med Extazias Hellige vand, otte stearinlys (samt noget at tænde dem med) og en krukke Hellig jord.

Du instruerer på forhånd de fire Gejstlige i hvordan forløbet vil blive og I øver det igennem før I udfører det.

Du placerer to stearinlys i hvert hjørne af gravpladsen og fortæller de Gejstlige repræsentanter for Eurika og Archimedes hvordan det er forventet at de antænder.

Du giver kanden med Helligt vand til den Gejstlige repræsentant for Extazia.

Derefter giver du krukken med det Hellige jord til den Gejstlige repræsentant for Vartigan.

Forløb

De Gejstlige repræsentanter for Guddommene stiller sig nu foran gravpladsens åbning i formationen Extazia, Vartigan, Eurika, Archimedes.

Repræsentanterne beder på skift en kort bøn, med en af dem ledende med det første stykke. De andre er delt ud efter den repræsenterede Guddom.

“Vi Gejstlige, velsignet af EVEAs Hellige gunst

Ønsker at invie den grund vi her har markeret.

AVE EVEA!

–  Jeg beder Jer Velsigne fire hjørner med Extazias Hellige vand

– Jeg beder Jer Velsigne fire hjørner med Vartigans Hellige jord

– Jeg beder Jer Velsigne fire hjørner med Eurikas Hellige flamme

– Jeg beder Jer Velsigne fire hjørner med Archimedes Hellige gløder”

De Gejstlige repræsentanter for Extazia og Archimedes stiller sig på venstre side af gravpladsens åbning.

De Gejstlige repræsentanter for Vartigan og Eurika stiller sig på højre side af åbningen.

Derefter går de en runde langs gravpladsens mur samtidigt. Extazia og Archimedes går venstre om, Vartigan og Eurika går højre om.

Repræsentanten for Extazia går med ét skridts afstand fra muren og væder jorden med det Hellige vand.

Repræsentanten for Vartigann går helt op af muren og spreder det Hellige jord langs den.

Repræsentanten for Eurika går og tænder ét lys i hvert hjørne, fire i alt.

Repræsentanten for Archimedes går og tænder ét lys i hvert hjørne, fire i alt.

De fire repræsentanter mødes igen ved gravpladsens åbning, og stiller sig igen Extazia, Vartigann, Eurika, Archimedes, fra venstre mod højre.

Herefter afslutter repræsentanterne ceremonien med en bøn. Igen leder én repræsentant med den første bøn, hvorefter de andre repræsentanter udtaler hver deres Guddoms ord.

“Vi beder Guddommenes kraft skabe samklang i fire hjørners forankring.

Extazia – Jeg påkalder dig!

  lad dine stjerners viljestyrke velsigne denne grund!

Vartigan – Jeg påkalder dig!

  lad dine agerns livstyrke velsigne denne grund!

Eurika – Jeg påkalder dig!

  lad dine skrifttegns visdomskraft velsigne denne grund!

Archimedes- Jeg påkalder dig!

  lad dine nøglers kundskabskraft velsigne denne grund!

AVE EVEA – LAD GRUNDEN MELLEM OS  INDVIE I EVEA NAVN! – AVE EVEA!”
Hermed er ceremonien afsluttet.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022