Infirmerier

Infirmerier er faciliteter, der består af tagdækkede rum, som er indrettet med mindst ét sengeleje i form af eksempelvis en feltseng, båre, seng eller lignende, personer kan ligge på.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Der bør være redskaber til at udføre undersøgelser og behandlinger af kroppe. Infirmerier er en forudsætning for mange aktiviteter indenfor dissektologi.   

Indenfor Fladlandsk dissektologi er Infirmerier betegnet som remedier.

Offgame Information

Senest opdateret: 10. december, 2021