Jyrkakysten

Jyrkakysten er et barskt Len i Riget Fladlandet, der er kendt for sin stejle og uindbydende kystlinje.

Jyrkakysten er et barskt Len i Riget Fladlandet, der er kendt for sin stejle og uindbydende kystlinje.

KARTOLOGISK SKILDRING

Jyrkakysten befinder sig i den nordøstlige del af Fladlandet. Lenet grænser op til Lenene Alzark og Månedalen samt vildegnene Abyssalhavet, Fellgromm, Frossahvælv og Ormeskoven. Jyrkakysten består af ni Herreder.

   Indenfor Fladlandsk kartologi er Jyrkakysten betegnet som en mellemegn.

Terræn og natur

Terrænet er græsland, klippegrund, skovland og vandområde. Lenet Jyrkakysten er et bakket, klippefyldt område med bjerge, der skærmer dem fra nord. Havet slår op mod den høje klint, der skarpt markerer skellet mellem vand og land. Øen Ørnsøje, der er en del af Lenet står lidt i kontrast til resten med sine tætplantede træer, der skærmer for den kolde østenvind.

Landmærker

Lenet indeholder Reserveskoven og øen Ørnsøje.

Områdefortællinger

Lenet indeholder ingen områdefortællinger.

Strækninger

Lenet indeholder ingen strækninger.

Byer

Lenet indeholder staden Largus samt Lensstaden Peskes.

Seværdigheder

Lenet indeholder følgende steder, der er betegnet som seværdigheder: Ruinen Tårntrappen.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende Religioner praktiseret: EVEAtroen.

   Særligt udbredte favoriseringer er Extaziatroen og Vandringsmandstroen.

Helligdomme

Lenet indeholder følgende kendte Helligdomme: Jyrkakystens Tempel.

Guddomme

Lenet er velsignet med tilstedeværelse af følgende Guddomme:

   Extazia, Vandringsmanden, Eurika og Archimedes, der er dominatorer.

KONSULOGISK SKILDRING

Befolkningen er kendt for at være hærdet af elementernes rasen. Ifølge befolkningen er der ikke noget der hedder dårligt vejr – kun dårlig påklædning.

Beskæftigelser

Jæger, muslingefisker, blomsterbinder.

Kulturer i egnen

Egnsskikke inkluderer at tage vat, bomuld eller andet i ørene for ikke at blive lokket ud i stormen og dermed blive opslugt af elementernes rasen. Derfor er det normalt, at indfødte altid har vat med sig, så de kan lukke lydene ude og komme sikkert hjem, skulle de blive fanget i stormens øje. Befolkningen bryder sig ikke ret meget om saltet mad eller lignende, da salt er allestedsnærværende. Derfor er det udbredt at høre befolkningen brokke sig over det. Til gengæld er det tabubelagt at tale om hvorvidt vejret er dårligt eller ej.

ENTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende afdyrkelser praktiseret: Gammeltroen.

EntiteterLenet indeholder ikke tilstedeværelsen af entiteter.

Senest opdateret: 3. september, 2021