Kartologi

Kartologi er en videnslære, der omhandler studiet af egne og kortlægning af dem.

KARTOLOGISK SKILDRING

Mange aktiviteter indenfor kartologi forudsætter adgang til et arkiv med kort. Kartologi inkluderer alt, der omhandler studiet af egne, og hvordan de relaterer sig til andre steder, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære.

Kartografer

Kartografer er et hverv, som består af personer, der tegner kort over områder.

Kartologer

Indenfor Fladlandsk kartologi bliver personer, som har certificering indenfor videnslæren kaldt kartologer. Personer, der er udnævnt af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor kartologi, har certificeringsgrad IV indenfor videnslæren og bliver kaldt Akademiske kartologer.

Kartologielektorater

Indenfor Fladlandsk kartologi er Izubrahes Kartologielektorat, på Regentens nåde, øverste autoritet. Izubrahes Kartologielektorat bestemmer indholdet i Fladlandets Egnsværk, som er den vigtigste tekst indenfor arbejde, forskning og undervisning i kartologi.

Kartopensum

Indenfor Fladlandsk kartologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det kartopensum, som er udvalgt af Izubrahes Kartologielektorat. Kartopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor kartologi.

Kartokoncepter

Indenfor Fladlandsk kartologi bliver enkelte fænomener omtalt som kartokoncepter, hvis de ikke passer i en anden kategori.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er kartologi betegnet som en verdslig videnslære.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023