Kartologi

Kartologi er en videnslære, der omhandler studiet af egne, og hvordan de relaterer sig til andre steder.

KARTOLOGISK SKILDRING

Kartologi inkluderer alt, der omhandler studiet af egne, og hvordan de relaterer sig til andre steder, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære. Personer, der har studeret kartologi på både Akademi og Universitet, og som er ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise eller forske indenfor videnslæren, bliver kaldt kartologer.

Kartologielektorater

Indenfor Fladlandsk kartologi er Izubrahes Kartologielektorat, med Regentens tilladelse, øverste beslutningstagende instans. Arbejde, undervisning og forskning tager oftest udgangspunkt i det kartopensum, som Izubrahes Kartologielektorat har skrevet (eller udvalgt).

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er kartologi betegnet som en verdslig videnslære.

Offgame Information

Senest opdateret: 24. august, 2022