Kerneminder

Kerneminder er en livsekstrakt, der er taget fra livsenergien psyke, samt tager udgangspunkt i betydningsfulde oplevelser, som markant ændrede modtagerens sind, personlighed og verdenssyn efterfølgende.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Kerneminder opstår på samme måde som minder, men med den forskel at de markant ændrede modtagerens sind efterfølgende. Eksempelvis kan et minde være en sjov oplevelse, hvor alle grinede, da vedkommendes hund hoppede i en sø. Et kerneminde kunne for samme modtager være, da hunden døde og ejeren for første gang oplevede sorg. Personer har oftest tre kerneminder, men det er udbredt at have flere. Der er tilsyneladende ikke en øvre grænse for, hvor mange kerneminder en person kan have, så længe det er vedkommendes egne, selvom der er eksempler på at særligt ubehagelige kerneminder kan skade sindets stabilitet. Det er livsfarligt at have andre personers kerneminder i sig, selv i kort tid.

Ekstraktion af kerneminder

Hvis personers kerneminder bliver udsat for ekstraktion, vil de permanent blive adskilt fra vedkommende og ikke blive genskabt. Et kerneminde, der bliver fjernet fra en person, bliver som udgangspunkt overført til en udvalgt genstand. Hvis genstanden går i stykker vil kernemindet forsvinde, men kunne blive genskabt af sin oprindelige ejer. Det er muligt at overføre et kerneminde til en person, men det bringer vedkommende i livsfare, medmindre det er kernemindets oprindelige ejer. Hvis en person mister tre eller flere kerneminder, vil vedkommende være i livsfare.

Personer med lavt antal kerneminder 

Hvis en person har et lavt antal kerneminder, vil effekter, der påvirker enigma, blive oplevet som værende værre end for folk med et normalt antal kerneminder. Hvis en person har mindre end tre kerneminder, vil vedkommende være svækket som efter en dræning af psyke. Det er derfor ikke muligt at foretage en yderligere normal dræning af personen.

Personer med højt antal kerneminder

Hvis en person har fået tilført kerneminder, vil vedkommendes naturlige modstandskraft blive styrket. Ekstra kerneminder gør det mindre risikabelt at blive genoplivet, og der er desuden en teori om, at det måske forlænger den tid, der kan gå, fra en person dør, og til vedkommende senest kan blive genoplivet. En anden teori beskriver, at det med ekstra kerneminder er muligt at genopleve de kerneminder, personen har fået fra andre, samt styrke ens psyke. Der er dog stor fare forbundet ved at forøge antallet af kerneminder, da psyken har svært ved at rumme unaturligt mange af dem, især over længere tid. Ekstra kerneminder kan hverken skabe immunitet over for sygdomme eller gøre det umuligt at trænge ind i dit sind. Hvis en person har mere end tyve kerneminder, vil overbelastningen svække psyken så meget, at det svarer til, at personen er konstant udsat for en dræning af psyken. I værste fald kan det føre til en såkaldt bristet psyke. En person med en bristet psyke kan ikke rumme ét eneste kerneminde, og det er så godt som umuligt at genoplive vedkommende, hvis personen dør. Det er umuligt at genskabe en bristet psyke.

Effektsyn

En kaster, der har opnået effektsyn, kan se, om der er blevet foretaget ændringer i modtagerens kerneminder. Kasteren kan fornemme, om modtageren har sit normale antal, et højere antal eller et lavere antal kerneminder, men vedkommende kan ikke se det konkrete antal af kerneminder.

Gennemlevelse af andres kerneminder

En kaster kan tvinge en person til at gennemleve et kerneminde fra kasteren gennem et esoterisk ritual. Det fungerer ved, at kasteren tager sit kerneminde ud og ned i et objekt. Kasteren og modtageren berører derefter objektet, der indeholder kernemindet. Kasteren kan, så længe vedkommende vedligeholder effekten, tvinge modtageren til at gennemleve kernemindet. Efter længere tid under ritualet vil vedkommendes viljestyrke blive svækket.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. august, 2022