Kharina Falkhion

Kharina Falkhion er en nulevende personage, som er kendt for at være den nuværende Lensejer af Svartunil.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Kharinas fulde navn er Kharina Postomeus Falkhion. Postomeus er et Heronavn.

Nævneværdige titler

Kharinas fulde titel er Baron af Svartunil, Kharina Falkhion. Kharina er Baron, da hun er den nuværende Lensejer af Svartunil.

KRONOLOGISK SKILDRING

Kharina blev udlært på Ridderlinjen på Stradamos.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023