Khatan

Khatan er et Len i Riget Fladlandet, der er kendt for at være det midterste og mest uindtagelige Len i Riget.

KARTOLOGISK SKILDRING

Illustrator: Casper Starostka

Khatan befinder sig i den centrale del af Fladlandet. Lenet grænser op til Lenene Allesia, Morænen, Neyala, Romun, Slangeheden og Syrendalen. Khatan består af 18 Herreder.   

Indenfor Fladlandsk kartologi er Khatan betegnet som en mellemegn.

Terræn og natur

Terræneter græsland. Landskabet består af marker med afgrøder, adskilt af brede, velholdte, stenbelagte veje. Khatan er fyldt med et utal af skjulte fælder, hemmelige, underjordiske gange og forsvarstiltag. De eneste to træsorter i Khatan er birketræer og ibenholt, der er enkelte af rundt omkring. Dyrelivet består af, hvad der kan leve som en del af gårdene, gemt i markerne eller i trætoppene. En lidt speciel detalje ved Khatan er, at drikkevandet kommer fra regn, der samler sig i en underjordisk flod, som flyder ud af Lenet, men har sit udspring i form af nogle faldhuller og måske endda en underjordisk sø.

Landmærker

Lenet indeholder klippeplateauet Sagaplateauet.

Områdefortællinger

Lenet er en del af områdefortællingen Hjertelandet.

Strækninger

Lenet indeholder ingen strækninger.

Byer

Lenet indeholder staderne Hasselbækh, Hybenholt og Kharvas, samt Lensstaden Khatalan.

Seværdigheder

Lenet indeholder ikke følgende steder, der er betegnet som seværdigheder: Akademiet Stradamos.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Lensejeren af Khatan er Slægten Rechtsfelt.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende Religioner praktiseret: EVEAtroen.   

Særligt udbredte favoriseringer er Vartigantroen og Archimedestroen.

Helligdomme

Lenet indeholder følgende kendte Helligdomme: Khatans Tempel.

Guddomme

Lenet er velsignet med tilstedeværelse af følgende Guddomme:

Extazia, Vartigan, Eurika og Archimedes, der er dominatorer.

KONSULOGISK SKILDRING

Befolkningen er kendt for at være villige til at gå i døden for deres hjemstavn og er særligt mistroiske overfor udefrakommende besøgende. Der er stor respekt for Lenshærens, og især de udvalgte medlemmer der bærer et dødsar formet som et K. K-symbolet bliver kun båret af særligt betroede soldater, heriblandt de, der har kommandoen. Khatan er et af de Len i Fladlandet, hvor færrest personer kan læse og skrive. Befolkningen har udviklet flere måder at hente vand op fra undergrunden på – blandt andet ved at udnytte birketræers stærke sugeevne eller ved at samle regnvand.

Beskæftigelser

Handlende, edstræl, bonde og soldat.

Kulturer i egnenEgnsskikke inkluderer, at der hver tredje måned er en særlig festaften, hvor alle Vartigantro personer i Khatan laver en krans til en fra deres familie, så alle, der har en familie, bærer en krans. Edstrællene får birkekranse prydet med smukke blomster og bånd af deres mestre. Det er skik at forære sin edstræl mindst én ny beklædningsgenstand og derefter give dem fri resten af aftenen, når de har ryddet op efter aftensmaden. Edstrællene fester derefter sammen og udveksler tøj med hinanden, dog ikke det nye. Lokal humor indebærer at fortælle tilrejsende, at de gerne må bære pyntede blomsterkranse for derefter at lave sjov med det. Edstrællene er generelt meget gæstfri overfor alle, der bærer blomsterkranse, uanset om det rent faktisk er edstrælle eller ej. Der er et lokalt mundheld, der hedder: “Behandl din træl, som du vil din skæbne”, der henviser til, at det ikke hjælper at bygge et stort forsvarsværk, hvis ens træl er utilfreds og vil stikke dig i ryggen.

ENTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende afdyrkelser praktiseret: Gammeltroen.

Entiteter

Lenet indeholder ikke tilstedeværelsen af entiteter.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Khatan første gang omtalt under Ragnars Gyldne Togter (800-750 FNFT) med navnet Sagadraget. Under Eftermælernes Arv (700-600 FNFT) valgte Rechtsfeltslægten, som med meget andet, at ændre egnens navn til at blive mere Khartaviansk, og det blev derfor omdøbt til at hedde Khatan. I 289 FNT blev Khatan formaliseret som værende et Fladlandsk Len.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022