Konsupensum

Konsupensum er et konsukoncept, der består af en liste af tekster, der danner grundlag for arbejde, oplæring og forskning indenfor konsulogi.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi har Laivos Konsulogielektorat udvalgt et konsupensum og inddelt det i certificeringsgrader.

Artikler tilknyttet certificeringsgrad ITilknyttede temaer
Fladlandets Kulturværk (sektion om konsulogi):
Alderskategorier
Aner
Budbringere
Bryllupper
Børn
Ceremonanter
Ceremonier
Ceremonifunktioner
Ceremonimestre
Ceremonivarianter
Den Hvide Fjer
Enker
Fagter
Familiefunktioner
Fester
Forældre
Gamlinger
Gunst(spillet)
Konsuloger
Konsulogi
Konsupensum
Kulturer
Kumler
Kumlestave
Kunstnere
Larmegilder
Lege
Læsegrej
Oldinge
Skrivegrej
Slægtsord
Slægtsmedlemmer
Slægtsoverhoveder
Sminkemarkører
Spil
Spillesæt
Spædbørn
Stedceremonier
Tekster
Trondans
Tumlinger
Udslægtninge
Unge
Voksne
Vredens Tyr
Konsulogisk teori: konsuloger, konsulogi, konsupensum, kulturer.

Alderskategorier: alderskategorier, børn, gamlinger, oldinge, spædbørn, tumlinger, unge, voksne.

Ceremonier: ceremonanter, ceremonier, ceremonifunktioner, ceremonimestre, ceremonivarianter, stedceremonier.

Familie og slægtskab: aner, enker, familiefunktioner, forældre, slægtsord, slægtsmedlemmer, slægtsoverhoveder, udslægtninge.

Fagter, kumler og sminkemarkører: fagter, kumler, kumlestave, sminkemarkører.

Fester: bryllupper, fester, larmegilder.

Hverv (arbejde): budbringere, kunstnere.

Skrivning: læsegrej, skrivegrej, tekster.

Spil og lege: Borgkamp, Den Hvide Fjer, Gunst(spillet), lege, spil, spillesæt, Trondans, Vredens Tyr.Artikler tilknyttet certificeringsgrad IITilknyttede temaer
Fladlandets Kulturværk (sektion om konsulogi):
Almue
Betegnelser
Egnshøjtider
Egnsfunktioner
Egnskulturer
Egnsprøver
Egnsretter
Egnsskikke
Feminine (personer)
Huletider
Højtider
Khatanere
Khatansk (kultur)
Konsukoncepter
Konsulogielektorater
Kulturbetegnelser
Kulturidentiteter
Kulturfunktioner
Kulturfællesskaber
Kulturhandlinger
Kulturudtryk
Kulturvarianter
Kønsidentiteter
Kønsmarkører
Kønsudtryk
Laivos Konsulogielektorat
Laug
Lensfunktioner
Lenskulturer
Loger
Maskuline (personer)
Mærkedage
Mærkedagsbetegnelser
Neutraline (personer)
Optagelsesprøver
Pak
Prøvelser
Prøver
Skikke
Slægtsskikke
Statuskulturer
Statusmarkører
Uglesete
Æresbevisninger
Konsulogisk teori: betegnelser, konsukoncepter, Konsulogielektorater, kulturbetegnelser, kulturfunktioner, kulturfællesskaber, kulturhandlinger, kulturvarianter, Laivos Konsulogielektorat.

Egnskultur (Lenskultur): egnsfunktioner, egnskulturer, egnsretter, Khatanere, Khatansk (kultur), Lensfunktioner, Lenskulturer.

Kulturidentiteter: feminine (personer), kulturidentiteter, kulturudtryk, kønsidentiteter, kønsmarkører, kønsudtryk, maskuline (personer), neutraline (personer).

Laug og loger: laug, loger.

Mærkedage: egnshøjtider, huletider, højtider, mærkedage, mærkedagsbetegnelser.

Prøver: egnsprøver, optagelsesprøver, prøvelser, prøver.

Skikke: egnsskikke, skikke, slægtsskikke.

Status: almue, pak, statuskulturer, uglesete, æresbevisninger.

Artikler tilknyttet certificeringsgrad IIITilknyttede temaer
Fladlandets Kulturværk (sektion om konsulogi):
Almensymbolik
Antologibetegnelser
Antologier
Avillioner
Avillionsk (kultur)
Azurransk (kultur)
Bomærker
Digte
Digtere
Dramaer
Egnsspil
Egnsviser
Emblemer
Fladlandsk (kultur)
Fladlændinge
Forkortelser
Fortælleværker
*Fortælleværker
Fortælleværksbetegnelser
Homager
Hyldestsange
Hymner
Illustrationer
Illustratorer
Khartavianere
Khartaviansk (kultur)
Kodexer
Komponister
Kultursymbolik
Kunstværker
Markørbetegnelser
Markører
Oder
Oldkulturen
Oldsproget
Ordværker
Rigsfunktioner
Rigskultur
Samnavne
Sange
Sangskrivere
Signalsymboler
Skuespil
Skulpturer
Skulptører
Smedeviser
Smædeviser
Tekstbetegnelser
Torccelheimer
Torccelheimsk (kultur)
Udtaleskrift
Udtryksbetegnelser
Udtryksvarianter
Viser
Emblemer og markører: emblemer, markørbetegnelser, markører.

Egnskultur (Rigskultur): Avillioner, Avillionsk (kultur), Azurransk (kultur), Fladlandsk (kultur), Fladlændinge, Khartavianere, Khartaviansk (kultur), Rigsfunktioner, Rigskultur, Torccelheimer, Torccelheimsk (kultur), Oldkulturen, Oldsproget.

Fortælleværker: digte, digtere, dramaer, egnsspil, egnsviser, fortælleværker, *fortælleværker, fortælleværksbetegnelser, homager, hyldestsange, hymner, komponister, oder, sange, sangskrivere, skuespil, smedeviser, smædeviser, viser.

Skrivning: antologibetegnelser, antologier, forkortelser, kodexer, ordværker, samnavne, tekstbetegnelser, udtaleskrift, udtryksbetegnelser, udtryksvarianter.

Symbolik: almensymbolik, bomærker, illustrationer,  illustratorer, kultursymbolik, kunstværker, signalsymboler, skulpturer. skulptører.Konsulogi samlet oversigt

Følgende er en samlet oversigt over alt materiale tilknyttet det Fladlandske konsupensum.

Det Fladlandske Navnekompendium

  • Hele værket.

Fladlandets Kulturværk

  • Alle tekster i sektionen om konsulogi.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. oktober, 2023