Kosmologi

Kosmologi er en videnslære, der omhandler studiet af magiens og virkelighedsplanernes opbygning og samspil.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er kosmologi betegnet som en mystisk videnslære.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Kosmologi inkluderer alt, der omhandler magiens og virkelighedsplanernes opbygning og samspil, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære. Arbejdet med kosmologi er ofte teoretisk og indebærer at bygge modeller, male billeder eller skrive teorier, der kan søge at beskrive det nærmest uforståelige.

Kosmologer

Indenfor Fladlandsk kosmologi bliver personer, der er ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor videnslæren, kaldt kosmologer. Kosmologer har certificeringsgrad IV, indenfor kosmologi.

Kosmologiektorater

Indenfor Fladlandsk kosmologi er Khridimas Kosmologielektorat, på Ypperstepræsternes nåde, øverste autoritet. Khridimas Kosmologielektorat bestemmer indholdet i sektionen om kosmologi i Arcana Magica, som er den vigtigste tekst indenfor arbejde, forskning og undervisning i kosmologi.

Kosmopensum

Indenfor Fladlandsk kosmologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det kosmopensum, som er udvalgt af Khridimas Kosmologielektorat. Kosmopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor kosmologi.

Kosmokoncepter

Indenfor Fladlandsk kosmologi bliver enkelte fænomener omtalt som kosmokoncepter.

Offgame Information

Senest opdateret: 22. december, 2022