Kosmologi

Kosmologi er en videnslære, der omhandler studiet af magiens og virkelighedsplanernes opbygning og samspil.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er kosmologi betegnet som en mystisk videnslære.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Kosmologi inkluderer alt, der omhandler magiens og virkelighedsplanernes opbygning og samspil, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære. Personer, der har studeret kosmologi på både Akademi og Universitet, og som ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise eller forske indenfor videnslæren, bliver kaldt kosmologer.

Kosmologielektorater

Indenfor Fladlandsk kosmologi er Khridimas Kosmologielektorat, med Regentens tilladelse, øverste beslutningstagende instans. Arbejde, undervisning og forskning tager udgangspunkt i det kosmopensum, som Khridimas Kosmologielektorat har skrevet (eller udvalgt).

Offgame Information

Senest opdateret: 24. august, 2022