Kosmologi

Kosmologi er en videnslære, der omhandler studiet af magiens og virkelighedsplanernes opbygning og samspil.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er kosmologi betegnet som en mystisk videnslære.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Kosmologi inkluderer alt, der omhandler magiens og virkelighedsplanernes opbygning og samspil, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære. Arbejdet med kosmologi er ofte teoretisk og indebærer at bygge modeller, male billeder eller skrive teorier, der kan søge at beskrive det nærmest uforståelige.

Magiske teorier og sandsigere

Indenfor Fladlandsk kosmologi bliver der oftest diskuteret komplekse teorier om magi. Der er dog også en praksis, kaldet sandsigning, som er tilknyttet videnslæren, og som er betegnet som en magiform. Personer, der praktiserer sandsigning, bliver kaldt sandsigere. Der er dog meget indenfor kosmologi, der ikke tilknyttet sandsigning, men som handler om at forstå magi.

Kosmologer

Indenfor Fladlandsk kosmologi bliver personer, som har certificering indenfor videnslæren kaldt kosmologer. Personer, der er udnævnt af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor kosmologi, har certificeringsgrad IV indenfor videnslæren og bliver kaldt Akademiske kosmologer.

Kosmologiektorater

Indenfor Fladlandsk kosmologi er Khridimas Kosmologielektorat, på Ypperstepræsternes nåde, øverste autoritet. Khridimas Kosmologielektorat bestemmer indholdet i sektionen om kosmologi i Arcana Magica, som er den vigtigste tekst indenfor arbejde, forskning og undervisning i kosmologi.

Kosmopensum

Indenfor Fladlandsk kosmologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det kosmopensum, som er udvalgt af Khridimas Kosmologielektorat. Kosmopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor kosmologi.

Kosmokoncepter

Indenfor Fladlandsk kosmologi bliver enkelte fænomener omtalt som kosmokoncepter, hvis de ikke passer i andre kategorier.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. oktober, 2023