Kraftgrader

Kraftgrader er en vidensgrad, der bliver brugt til at betegne hvor kraftfuldt noget, oftest væsner, er, ved at sammenligne historiekilder om dem med krafttrin.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi bliver effekter tildelt en kraftgrad ved at vurdere hvor svære de er at frembringe. Krafgrader bliver målt på en skala fra nul til seks. Eksempelvis bliver besværgelsers effekter tildelt en kraftgrad baseret på det lavest mulige orakeltegn, der er blevet observeret frembringe effekten.

Kategorisering af kraftgrader

Indenfor Fladlandsk kosmologi er kraftgrader abnormtændrende, bagatelændrende, livsændrende, middelændrende, nærlivsændrende, småændrende.

Kraftgrader (for effekter)

TKategoriFor effekter
1BagatelændrendeEffekter, hvis påvirkning er let at overse.
2SmåændrendeEffekter, hvis påvirkning er mærkbar.
3MiddelændrendeEffekter, hvis påvirkning er for svær at ignorere.
4NærlivsændrendeEffekter, hvis påvirkning er kompleks og ofte permanent.
5LivsændrendeEffekter, hvis påvirkning er omgående, kraftfuld og nærmest uimodståelig.
6AbnormtændrendeEffekter, hvis påvirkning er bjergtagende, uimodståelig og svær at fatte.

ALKYLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk alkylogi bliver eliksirer tildelt en kraftgrad ud fra den effekt eliksiren kan frembringes kraftgrad.

Kraftgrader (for eliksirer)

TKategoriFor eliksirer
1BagatelændrendeEliksirer, hvis påvirkning er let at overse.
2SmåændrendeEliksirer, hvis påvirkning er mærkbar.
3MiddelændrendeEliksirer, hvis påvirkning er for svær at ignorere.
4NærlivsændrendeEliksirer, hvis påvirkning er kompleks og ofte permanent.
5LivsændrendeEliksirer, hvis påvirkning er omgående, kraftfuld og nærmest uimodståelig.
6AbnormtændrendeEliksirer, hvis påvirkning er bjergtagende, uimodståelig og svær at fatte.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi bliver kampmagis effekt tildelt en kraftgrad baseret på det lavest mulige orakeltegn, der er blevet observeret i stand til at modstå effekten.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk bæstologi bliver væsner tildelt en kraftgrad ved at sammenligne skriftkilder om dem med definitionen på forskellige kraftgrader. Kraftsgrader bliver brugt til at fastslå væsners farlighedsgrad og vurdere deres trin.

Kraftgrader (for væsner)

TKategoriFor væsner
1BagatelændrendeVæsner, hvis påvirkning er let at overse.
2SmåændrendeVæsner, hvis påvirkning er mærkbar.
3MiddelændrendeVæsner, hvis påvirkning er for svær at ignorere.
4NærlivsændrendeVæsner, hvis påvirkning er kompleks og ofte permanent.
5LivsændrendeVæsner, hvis påvirkning er omgående, kraftfuld og nærmest uimodståelig.
6AbnormtændrendeVæsner, hvis påvirkning er bjergtagende, uimodståelig og svær at fatte.

HERBOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk herbologi bliver urtemedicin tildelt en kraftgrad ud fra den sjældenhedsgrad de urter, som blev brugt til at frembringe den har.

Offgame Information

Senest opdateret: 3. oktober, 2023