Kronologi

Kronologi er en videnslære, der omhandler studiet af skriftkilder og Rigshistorie.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er kronologi betegnet som en verdslig videnslære.

KRONOLOGISK SKILDRING

Mange aktiviteter indenfor kronologi forudsætter adgang til et arkiv med skriftkilder. Kronologi inkluderer alt, der omhandler studiet af skriftkilder og Rigshistorie, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære.

Kronologer

Indenfor Fladlandsk kronologi bliver personer, der er ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor videnslæren, kaldt kronologer. Kronologer har certificeringsgrad IV, indenfor kronologi.

Kronologielektorater

Indenfor Fladlandsk kronologi er Stradamos’ Kronologielektorat, på Regentens nåde, øverste autoritet. Stradamos’ Kronologielektorat bestemmer indholdet i Fladlandets Krønike, som er den vigtigste tekst indenfor arbejde, forskning og undervisning i kronologi.

Kronopensum og krøniker

Indenfor Fladlandsk kronologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det kronopensum, som er udvalgt af Stradamos’ Kronologielektorat. Kronopensummer danner desuden grundlag for certificering indenfor kronologi. Tekster af typen krøniker er centreret om tider der indgår i en tidslinje.

Kronokoncepter

Indenfor Fladlandsk kronologi bliver enkelte fænomener omtalt som kronokoncepter.

Offgame Information

Senest opdateret: 22. december, 2022