Krudtmageri

Krudtmageri er en praksisvariant af alkymi, der indebærer at lave krudtposer ved brug af salpeter og skyggesten i et laboratorium.

ALKYLOGISK SKILDRING

Krudtmageri er risikabelt og kompliceret, samt ofte uforudsigeligt og farligt, men krudtposerne er en forudsætning for, at krudtvåben kan blive affyret og give skade i kamp. Det forudsætter derfor mod og snilde at være en af de personer, der forsøger at tøjle de magtfulde skyggesten og udløse deres kraftfulde potentiale ved at kombinere dem med salpeter. Krudtmageri er kun muligt i et laboratorium, der har et bryggesæt. Det er en forudsætning at være trænet som krudtmager og have de nødvendige komponenter.

Indenfor Fladlandsk alkylogi bliver personer, der praktiserer krudtmageri kaldt krudtmagere.

Komponenter til krudtposer

Der er brug for to komponenter til at lave 1 krudtpose: 1 skyggesten og 1 salpeter.

Krudtopskrifter

KrudtposerKomponenter
1 krudtpose1 skyggesten + 1 salpeter

At praktisere krudtmageri

I laboratoriet forarbejder og blander krudtmageren komponenterne og hælder dem i et bryggesæt uden at tænde for blusset. Det er vigtigt, at det foregår forsigtigt, så blandingen ikke eksploderer eller på anden måde går galt. Det er eksempelvis vigtigt at sikre, at der ikke er ild i nærheden, at sørge for kun at hælde lidt op ad gangen, og det kan være en fordel at have en pestmaske på for at undgå farligt gas. Efterfølgende hælder krudtmageren nænsomt blandingen over i en passende beholder, i form af en lille posesæk. Bemærk, at skyggestene gør blandingen ustabil, og krudtposernes indhold derfor forgår efter kort tid, Det er derfor ikke meningsfuldt at opbevare dem.

Fremstilling af krudttønder

Krudttønder adskiller sig fra krudtposer, ved at have lang holdbarhed, så længe de er uåbnede.

Indenfor Fladlandsk alkylogi er det udelukkende muligt at fremstille krudttønder i Fortætteren, og kun hvis der er adgang til skyggestøvkister.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er krudtmageri betegnet som en mystisk praksisvariant.

Offgame Information

Senest opdateret: 15. september, 2023