Landmærker

Landmærker er steder, der har stor geografisk udstrækning og et udseende, som det er muligt at navigere ud fra.

KARTOLOGISK SKILDRING

Der er stor variation i, hvor farbare landmærker er, men de er ofte indtegnet på officielle kort.

Kategorisering af landmærker

Landmærker bliver inddelt ud fra deres udformning.

Indenfor Fladlandsk kartologi er landmærker inddelt i bjergmassiver, bugter, diger, fjorde, gletsjere, klippeplateauer, kløfter, marsker (landmærker), moser, oaser, rev, skove, slugter, sumpe, søer, øer og ørkener.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023