Lecktorer

Lecktorer er en titelvariant af den Lavadelige titel Præster, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Præster, som favoriserer Guddommene Tvillingerne ligeligt.

Lecktorer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Lecktor minder om den tilsvarende for Præster, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Lecktorer betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at blive Lecktorer

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro, Eurikatro og Archimedestro.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 3 Præsteprøve indenfor Eurikatroen.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 3 Præsteprøve indenfor Archimedestroen.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Lecktor opnå forfremmelser som Ærkelecktor. Det er derudover muligt at blive Tempelkommandant eller Tempelkommandør.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Lecktor udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabskavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
  • 1 Herskabsmyndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
  • 1 (Lavadelig) Gemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Lecktorer kan derudover udnævne følgende titler/grader: Tempelaspiranter, samt Lectorlærlinge af anden grad, Lectorlærlinge af første grad, Lektorlærlinge af anden grad og Lektorlærlinge af første grad.

ENTOLOGISK SKILDRING

Lecktorer bærer formodentligt et orakeltegn for Archimedes eller Eurika, men der er lidt tvivl om det.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023