Lektorer

Lektorer er en titelvariant af den Herskabelige titel Præster, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Præster, som favoriserer Guddommen Eurika.

Lektorer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Lektor minder om den tilsvarende for Præster, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Lektorer betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at blive Lektorer

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro og Eurikatro.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 3 Præsteprøve indenfor Eurikatroen.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Lektor opnå forfremmelser som Reservehøjlektor eller Højlektor. Det er derudover muligt at blive Tempelkommandant eller Tempelkommandør.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Lektor udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabskavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
  • 1 Herskabsmyndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
  • 1 (Lavadelig) Gemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Lektorer kan derudover udnævne følgende titler/grader: Tempelaspiranter, samt Lektorlærlinge af anden grad og Lektorlærlinge af første grad.

ENTOLOGISK SKILDRING

Lektorer bærer et trin 3 orakeltegn for Eurika, hvilket tager form af et stikkende, kapitalt E.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023