Lektorlærlinge af anden grad

Lektorlærlinge af anden grad er en titelvariant af den Herskabelige titel Præstelærlinge af anden grad, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Præstelærlinge af anden grad, som favoriserer Guddommen Eurika.

Lektorlærlinge af anden grad er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Lektorlærlinge af anden grad minder om den tilsvarende for Præstelærlinge af anden grad, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Lektorlærlinge af anden grad betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at blive Lektorlærlinge af anden grad

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro og Eurikatro.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 2 Præsteprøve indenfor Eurikatroen.
  • Ansøgeren har en aftale med en donatorslægt om optagelse på et Akademi som Lektorlærling af anden grad.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen (medmindre ansøgeren Lavadelig Myndling).

Certificerinsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Lektorlærling af anden grad opnå forfremmelser som Lektor. Det er derudover muligt at blive Tempelkommandant.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Lektorlærling af anden grad udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabsgemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Lektorlærlinge af anden grad kan derudover udnævne Tempelaspiranter.

ENTOLOGISK SKILDRING

Lektorlærlinge af anden grad bærer et trin 2 orakeltegn for Eurika, hvilket tager form af et halvstikkende, kapitalt E.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023