Lektorlærlinge af første grad

Lektorlærlinge af første grad er en titelvariant af den Herskabelige titel Præstelærlinge af første grad, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Præstelærlinge af første grad, som favoriserer Guddommen Eurika.

Lektorlærlinge af første grad er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen  Lektorlærlinge af første grad minder om den tilsvarende for  Præstelærlinge af første grad, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Lektorlærlinge af første grad betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at blive Lektorlærlinge af første grad

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro og Eurikatro.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 1 Præsteprøve indenfor Eurikatroen.
  • Ansøgeren er tilknyttet en læremester, der er enten Lektor, Reservehøjlektor, Højlektor eller Ærkelektor.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen (medmindre ansøgeren er Herskabsmyndling eller Lavadelig Myndling).

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Lektorlærling af første grad opnå forfremmelser som Lektorlærling af anden grad.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Lektorlærling af første grad udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabsgemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Lektorlærlinge af første grad kan derudover udnævne Tempelaspiranter.

ENTOLOGISK SKILDRING

Lektorlærlinge af første grad bærer et trin 1 orakeltegn for Eurika, hvilket tager form af et ustikkende, kapitalt E.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023