Len

Len er egne, som er inddelinger af et Rige, og hvor en Lensejer er magthaver.

Len er et fremstående udtryk.

KARTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kartologi bliver det Len i et Rige, hvori Hovedstaden befinder sig, betegnet som Hovedlenet.

Kategorisering af Len

Len er inddelt i et antal Herreder. Hvor mange Herreder et givent Len er opdelt i, afhænger af områdets størrelse og udformning.

Kendte eksempler

I Fladlandet er der 21 Len, hvoraf det mest kendte er Kronlenet, eftersom det er Hovedlenet.

KONSULOGISK SKILDRING

Befolkningen i et Len har en særegen kultur, som adskiller sig fra andre Len. Men selvom der er kulturer tilknyttet befolkningen i et givent Len, er der ofte stor variation i de enkelte byers kulturer.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023