Lensforvaltere

Lensforvaltere er en Højadelig titelvariant af titlen Kurator.

Lensforvaltere er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver titelvarianten Lensforvaltere anvendt, for at henvise til at vedkommende forvalter et Len på vegne af en Lensejer.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Lensforvaltere betegnet som en verdslig titelvariant.

Forudsætninger for at blive Lensforvaltere

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgeren er EVEAtro, og har mindst én favorisering.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.
 • Ansøgeren har gennemført en trin 3 Advisørprøve (som Attaché, medmindre der er givet dispensation af personen, der udnævner).
 • Ansøgeren er eller har været udnævnt til Diplomat, eller på anden måde haft diplomatisk ansvar.
 • Ansøgeren er blevet udnævnt af en Baron eller Greve.

Certificeringsramme

Muligheder for at udnævne og ansætte andre

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Lensforvalter udnævne følgende titler:

 • 1 (Lavadelig) Kavaler, som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
 • 1 (Lavadelig) Myndling, som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • 1 (Højadelig) Gemal, som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • * Advisørelever af første grad (Artísørelever, Attachéelever, Oppasserelever og Scriptorelever).
 • * Advisørelever af anden grad (Artísørelever, Attachéelever, Oppasserelever og Scriptorelever).
 • 1 Advisør (Artísør, Attaché, Oppasser eller Scriptor).
 • 1 Kurér til at varetage farlig og fortrolig udbringning.

Lensforvaltere kan desuden udpege følgende grader:

 • * Hofaspiranter, men kun til et Hof Lensforvalteren selv er tilknyttet.
 • * Hofbudbringere, men kun til et Hof Lensforvalteren selv er tilknyttet.
 • * Hofskrivere, men kun til et Hof Lensforvalteren selv er tilknyttet.
 • * Hoftjenere, men kun til et Hof Lensforvalteren selv er tilknyttet.

Kendte eksempler

Sofia Rechtsfelt er kendt for at være Lensforvalter af Khatan.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. april, 2024