Lenstroner

Lenstroner er en brugsbetegnelse, der betegner Troner, som tilhører Lensejere, og hvorfra de udøver deres magt.

Lenstroner er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er der i Fladlandet noteret 21 Lenstroner, én for hvert Len.

Senest opdateret: 27. august, 2021