Livsceremonier

Livsceremonier er ceremonier, der markerer, at personer gennemgår en vigtig overgang i deres liv, som ofte ændrer deres alderskategori.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen bliver livsceremonier forestået af Præster med samme favorisering, som personerne, der ønsker at gennemgå livsceremonier.

ENTOLOGISK SKILDRING

Personer, der ønsker at gennemgå livsceremonier, opsøger ud fra trosretning en forkynder til at forestå ceremonierne.

KATEGORISERING AF LIVSCEREMONIER

Livsceremonier er inddelt ud fra hvilke overgang i livet, de omhandler.   Livsceremonier er inddelt i bisættelsesceremonier, myndighedsceremonier, navngivningsceremonier, otiumsceremonier, trolovelsesceremonier og vielsesceremonier.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. januar, 2022