Livsmaterier

Livsmaterier er vidensideer, der beskriver livskræfters materielle repræsentation på Realplanet.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Videnslæren dissektologi beskæftiger sig i høj grad med livsmaterierne.   

Indenfor Fladlandsk dissektologi er livsmaterier aura, kredsløb, marv og væv.

Offgame Information

Senest opdateret: 10. december, 2021