Livsmaterier

Livsmaterier er vidensidéer, der beskriver livskræfters materielle repræsentation på Realplanet.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Videnslæren dissektologi beskæftiger sig i høj grad med livsmaterierne. I Fladlandet bærer medlemmer af helbrederlaug et symbol, der henviser til livsmaterierne kredsløb, marv og væv.

Kategorisering af livsmaterier

Indenfor Fladlandsk dissektologi er livsmaterier kredsløb, marv og væv.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er aura et livsmaterie.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. september, 2023