Lovbringeren

Lovbringeren er et mindesmærke, der befinder sig i Kronlenet, og som har form af en statue forestillende Accalia Dérkomai.

KARTOLOGISK SKILDRING

Lovbringeren er placeret midt i Tronstad. Hver gang mindesmærket bliver genopført, indebærer det, at en ny statue bliver skabt i Lenet Månedalen og derefter fragtet til Tronstad.

Oplevelsen af Lovbringeren

Lovbringeren er en høj statue, udført i marmorsten og placeret midt på det mest befærdede torv i Tronstad. Stemningen omkring den er ærbødig og inspirerende. Ved Lovbringerens fødder vælger mange at lægge blomster eller mumle en kort bøn til Guddommene, når de passerer. Omkring Lovbringeren summer travle bymarkeder, men der er en ærbødig ro over alle, der kommer nær statuen. Det giver en varm følelse i kroppen at stå ved siden af den imponerende statue. Ofte fylder den en med inspiration og nye, gode idéer. Der opstår en række tanker om, hvilket eventyr der mon venter om hjørnet.

KONSULOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk konsulogi beskriver en teori, at Vegaslægten har et helt lager med reservestatuer, så der altid kan blive hentet en ny. Et rygte tilføjer, at det må være, fordi alle skulptører udlært i Månedalen, har lavet deres eget bud som afsluttende prøve.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi beskriver en teori, at Lovbringeren er besat af Accalia Dérkomais ånd, der for altid vogter over Fladlandet.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev statuen rejst under Accalias Århundrede (289-191 FNFT), da den blev rejst. Ifølge beretninger blev den rejst for at hylde den retfærdighed, der blev givet Fladlandet i form af Rigets første Rigslov, som blev udfærdiget af Accalia Dérkomai. Lovbringeren blev så stærkt et symbol, at den oftest blev ødelagt, hvis Tronstad faldt. Det blev derfor set som et Fladlandsk tegn på fred i Riget, hvis Regenter genopførte statuen efter at have vundet en ellers ødelæggende krig.

Offgame Information

Senest opdateret: 25. september, 2023