Magiformer

Magiformer er kulturhandlinger, der beskriver måden, hvorved en kaster påfører, ændrer eller fjerner en given magisk effekt fra en modtager.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Udtrykket beskriver de forskellige måder, hvorpå kasteren kan praktisere magi. Hver magiform har en række særtegn og egenskaber, der giver forskellige muligheder og begrænsninger for den magikyndige.

Kategorisering af magiformer

Indenfor Fladlandsk kosmologi er sandsigning en magiform.

ALKYLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk alkylogi er alkymi en magiform.

DISSEKTOLOGI SKILDRING

Indenfor Fladlandsk dissektologi er helbredelse en magiform.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk entologi er magiformer evokation, esoterik og thaumaturgi.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk bæstologi er vildmagi en magiform.

HERBOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk herbologi er urtekundskab en magiform.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022