Magihjulet

Magihjulet er et kosmokoncept, der beskriver, hvordan magikyndige anvender magi til at påvirke personer ved brug af urkræfterne.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Magihjulet har til formål at illustrere, hvordan de forskellige urkræfter forholder sig til hinanden og til de effekter, magikyndige skaber.

Magihjulet tager form af en cirkel, hvori midten er gennemskåret af urkraften prima. Det er det, spejlsløret mellem Realplanet og Spejlplanet består af. Spejlsløret deler dermed magihjulet i en højre og en venstre side.

Venstre side (spejlsiden)

Magihjulets venstre side svarer til Spejlplanet. Her er de syv urkræfter, der bliver betegnet som spejlkræfter. De er opdelt i nærspejlkræfter og fjernspejlkræfter ud fra, hvor tæt det er formodet, de befinder sig på Realplanet:

  • De tre nærspejlkræfter hedder pyro (orange), terra (grøn) og hydro (blå).
  • De fire fjernspejlkræfter hedder extro, intra, umbra og mistra.

Højre side (realsiden)

Magihjulets højre side svarer til Realplanet. Her er de fire urkræfter, der bliver betegnet som livskræfter. De hedder krauka (blå), enigma (grøn), gnosis (gul) og corpus (rød).

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022