Magiinterferens

Magiinterferens er et kosmokoncept, der består af observerbar magisk uligevægt, som opstår, når de to virkelighedsplaner Realplanet og Spejlplanet forsøger at udligne forskellen mellem spejlbillederne.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Magiinterferens opstår, når Realplanet bliver ramt af en pludselig forandring, hvilket påvirker, at magien, kasteren udøver, ikke altid udformer sig som forventet. Den virkning, der bliver oplevet, er det kompromis, der er opstået imellem de to virkelighedsplaner.

Magiinterferens er ikke problematisk i mindre skala, men det er vigtigt, at magikyndige er påpasselige med, hvor meget magi der bliver brugt på samme sted indenfor kort tid, da Spejlsløret er skrøbeligt og ustabilt. Hvis der opstår for meget magiinterferrens, kan spejlbilledernes forsøg på at udligne hinanden blive så omfattende og voldsomme, at det i værste fald kan medføre en risiko for, at der opstår et magisk paradox.

Eksempel: en magikyndig har en ven, hvis venstre arm er blevet såret. Den magikyndige er interesseret i at helbrede sin vens sårede arm. Når den magikyndige kaster sin helbredende magi, kan vedkommende ikke være sikker på, at vennens arm bliver helbredt helt som håbet på, fordi magien bringer spejlingen af vennen tættere på og skaber en slags forstyrrelse kaldet magiinterferens. Måske vil der opstå bivirkninger, måske vil magien slet ikke virke, og måske vil der ske noget helt andet.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023