Magthavere

Magthavere er en samfundsfunktion, der bliver brugt om personer, som har magten over en given egn, hvilket indebærer en etableret administration, en lovgivning for egnens befolkning, samt magten til at håndhæve den.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Riger har anerkendte magthavere retten til at bære titler, der understreger deres magt.

Kendte eksempler

Indenfor Fladlandsk advologi er den mest kendte magthaver Rigets Regent.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023