Mar Dérkomai

Mar Dérkomai er en nulevende personage, som er kendt for at have et imponerende kendskab til EVEAtroens Helligdomme.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Mars fulde navn er Mar Dérkomai. Mar er et Prydnavn.

Nævneværdige titler

Mars fulde titel er Adjunkt i Celestologi og Extetiker, Mar Dérkomai. Mar er Adjunkt, da hun er udnævnt af Professoren i Celestologi på Laivo til at forske og undervise indenfor videnslæren. Mar er Extetiker, da hun er udpeget af EVEAtroens Præsteskab som Præst for Extazia, dog uden at være tilknyttet et Tempel.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Mar er Akademisk Celestolog, da hun er ansat som Adjunkt i Celestologi på Laivo. Mar er Extetiker, men ikke tilknyttet et specifikt Tempel.

KRONOLOGISK SKILDRING

Mar blev udlært på Præstelinjen på Laivo som Extetiker.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2023